Image Image Image Image Image

visie

BOUWkunst, voor ons ambachtelijke architectuur en letterlijk de kunst van het ontwerpen van de gebouwde omgeving.
Dit ontwerpen doen we met aandacht, met het doel dat het gemaakt kan worden. Geen papieren architectuur, maar maakbare architectuur. Vakmanschap, van de eerste schets tot de laatste spijker.
Wij geloven in goed doordachte gebouwen die verrassend en vanzelfsprekend zijn tegelijkertijd.

mens & natuur

Onlosmakelijk met elkaar verbonden, mens en natuur. Wij gebruiken de natuurlijke kracht en aantrekkingskracht bij onze architectuur.
In de vorm van gezonde natuurlijke materialen, gebruik van natuurlijke energiebronnen en door prachtige ruimtes gemaakt voor de mens; op de menselijke maat gesneden.
Hierbij is de wisselwerking tussen binnen- en buitenruimtes, waardoor binnen en buiten in elkaar over gaan en elkaar versterken, voor ons een speerpunt. Gebouwen worden zo een landschap waar je je, zonder er bij na te hoeven denken, doorheen beweegt en direct thuis voelt.

“De meest duurzame gebouwen zijn die waarvan je blijft houden.”

helder & rijk

Wij houden van licht, ruimte en fijne materialen. Gezonde gebouwen waar met vakmanschap de juiste sfeer is gebouwd. Wij maken werk van architectuur die sprankelt door eenvoud, die de zintuigen prikkelt; rekening houdt met zien, voelen, horen én ruiken. Een hoge belevingswaarde, rijk, compleet en in balans.
Ieder moment en iedere plek krijgt daardoor zijn eigen authentieke achtergrond; helder en rijk.

“Bouwkunst is gestolde muziek.”
Johann Wolfgang von Goethe

verrassend vanzelfsprekend

Onze gebouwen zijn doordacht, inventief en karaktervol. Ze bezitten een vanzelfsprekendheid in gebruik, doordat we ruimtes, routes en situering doordenken tot een harmonieus geheel. Flexibiliteit in gebruik is daarbij een duurzame voorwaarde. De basis moet zo logisch in elkaar steken dat veranderingen door de tijd mogelijk zijn.
Gebouwen die functioneel en emotioneel passen als een maatpak. Met gevoel voor mens, materiaal en ruimtelijkheid ontstaat keer op keer verrassend vanzelfsprekende architectuur; BOUWkunst…..maar natuurlijk!